BE kortti

BE-kortilla, eli pikku-e:llä voi ajaa ajoneuvoyhdistelmiä joiden:

 • Vetävä auto kuuluu B-luokkaan
 • Perävaunun kokonaismassa ylittää vetoauton omamassan
 • Perävaunun massa on yli 750 kg sekä yhdistelmän kokonaismassa yli 3 500 kg
 • Vetoauton kokonaismassa saa olla kuitenkin enintään 3500 kiloa
 • Hinattavan ajoneuvon kytkennästä annetut säännökset voivat asettaa rajoituksia sallituille enimmäismassoille
 • Tarkemmat tiedot sallituista kytkentämassoista on yleensä merkitty ajoneuvon rekisteriotteeseen.

BE-kortin kuljettajatutkintoon pääsemiseen vaaditaan Suomessa B-luokan ajokortti tai Suomessa suoritettu B-luokan tutkinto tai ulkomailla myönnetty B-korttia (tai BE-korttia) vastaava ajokortti tai aikaisemmin Suomessa ollut BE-luokan ajoneuvo yhdistelmän ajo-oikeus.

Mitä BE-kortin teoriakoe sisältää?

BE-kortin teoriakokeessa kysytään ainoastaan sanallisia monivalintatehtäviä. Jokaiseen tehtävään annetaan 30 sekuntia vastausaikaa. BE-kortin kokeessa kysymysten aihepiirit liittyvät näihin alueisiin:

 • Mitat & nopeudet
 • BE-kortin ajo-oikeus
 • BE-kortin liikennesäännöt
 • Renkaat Jarrut & jarrutus
 • Kuormaus & kuorma
 • Vakuutukset, katsastukset, asiapaperit
 • Yhdistelmän kuljettamiseen liittyvät riskit
 • Kuljettajaan, ajoneuvoon ja muihin tienkäyttäjiin liittyvät riskit

 

Teoriakoeharjoitus

 Teoriakoeharjoitus