Mopoauto

Harjoitukset

Tästä löydät teoriakoeharjoituksen AM-121 luokkaan

 • Teoriakoeharjoitus
 • Liikennetilannetehtävät
 • Monivalinta- ja liikennemerkkitehtävät
 • Riskientunnistaminen
 • Osaamisen seuranta
 • Kielet: Suomi
 • Käytä usealla eri laitteella samanaikaisesti

Mopokortti

Mopokortin teoriakoe

Mopokortin teoriakoe sisältää monivalintatehtäviä, liikennetilannetehtäviä sekä riskientunnistamiseen liittyviä tehtäviä. Tällä sivustolla voit harjoitella virallisen kokeen kaltaista teoriakoetta. 

AM-120 ja AM-121 luokan teoriakoe:

 • 15 monivalintatehtävää
 • 5 riskientunnistamisen tehtävää
 • 50 liikennetilannetehtävää

Teoriakokeen suoritusaika on yhteensä 30 minuuttia.

Teoriakokeen aihepiirit ovat:

 • Tieliikenteen säännöt
 • Kuljettaja
 • Tie
 • Muut tien käyttäjät
 • Yleiset säännöt ja määräykset sekä muut asiat
 • Tarvittavat varotoimenpiteet ajoneuvosta noustaessa
 • Liikenneturvallisuuteen vaikuttavat mekaaniset seikat
 • Ajoneuvon turvavarusteet
 • Ajoneuvon käyttö ja ympäristö

 

 

AM-120 ja AM-121 teoriakokeen sallitut virheiden määrät eri kysymystyypeissä

 • Liikennetilannetehtävissä sallittu virheiden määrä on 7/50
 • Sanallisissa tehtävissä 4/15
 • Riskientunnistaminen 1/5