Teoriakoe

Ajokoe.fi -palvelusta saat teoriakoeharjoittelun seuraaviin ajokorttiluokkiin

Huom. Harjoitukset siirretty osoitteeseen www.e-koulu.com

Mopokortin teoriakoeharjoittelu (AM-luokka)

Mopokortin teoriakoetta kannattaa harjoitella riittävän ajoissa. Varmista teoriakokeen läpäisy treenaamalla netissä. www.e-koulu.com -palvelussa voit harjoitella virallisen kokeen kaltaisella harjoittelulla.

Mopokortin teoriakoe

Mopokortin tilannekuvissa sinulle esitetään yhteensä 15 kuvaa (30 tilannekuvaa kevyen nelipyörän eli mopoauton kokeessa). Jokaiseen tilannekuvaan liittyy väittämä. Vastausvaihtoehtoja on "Oikein" tai "väärin" Tilannekuvilla testataan perusasioiden osaamista, tärkeimmät huomiot jotka tilannekuvista tulee tehdä ovat muiden tienkäyttäjien sijainnit, tiemerkinnät sekä liikennemerkit. Pysäytetystä kuvasta ei välttämättä aina tule selkeästi esille (tai ollenkaan) kaikkia muita kyseiseen tilanteeseen liittyvät asioita joita oikeassa tilanteessa tulee myös huomioida. Mopon teoriakokeessa kuvatehtävien jälkeen esitetään 10 monivalintakysymystä. Jokaisessa tehtävässä on kolme vastausvaihtoehtoa joista vain yksi on oikea. Teoriakoeharjoittelun jälkeen näet tuloksesi ja voit aloittaa testin alusta.

AM-121 teoriakokeen liikennetilanteiden aihepiirit:

 • Saan ajaa suoraan tätä kaistaa.
 • Saan kääntyä oikealle tältä kaistalta.
 • Saan kääntyä vasemmalle tältä kaistalta.
 • Ajan suoraan. Minun pitää väistää kuvassa näkyvää tienkäyttäjää (yhtä tai useampaa).
 • Käännyn oikealle. Minun pitää väistää kuvassa näkyvää tienkäyttäjää (yhtä tai useampaa).
 • Käännyn vasemmalle. Minun pitää väistää kuvassa näkyvää tienkäyttäjää (yhtä tai useampaa).
 • Saan lähteä ohittamaan edellä ajavan ajoneuvon.
 • Saan vaihtaa kaistaa.
 • Minun on pysähdyttävä.
 • Kuvassa näkyvä kevyt nelipyörä on pysäköity oikein.

Traktorikortin teoriakoeharjoitus

Traktorikortin teoriakokeen aihepiirit ovat

 • Ajamiseen liittyvät riskit
 • Traktorin kuljettajaan liittyvät riskit
 • Traktorilla ajaminen vaikeissa olosuhteissa
 • Traktorin tekniikka ja toiminta
 • Traktorin vakuutukset, rekisteröinti ja katsastus
 • Kytkentä
 • Traktorin kuormaaminen ja perävaunu
 • Moottorikelkka, liikennetietous
 • Ajo-oikeus, asiapaperit
 • Massat, mitat ja varusteet

Miten monta virhettä saa olla teoriakokeessa?

Alla näet taulukon jossa lueteltu teoriakokeissa sallitut virheiden määrät 1.6.2016 lähtien

Teoriakoe Kysymyksien
määrä
Sallittu
virheiden määrä
Oppilaan koe    
B-kortin teoriakokeen liikenetilanteet 50 7
A1, A2, A, AM 121 teoriakokeen liikennetilanteet 30 5
AM 120 tilannekuvat 15 2
Monivalintatehtävät eri luokissa 10 3
T-luokan koe    
    Liikennetietous 20 6
    Traktoriin liittyvät kysymykset 10 3
AM/120T AM/121T 10 3
OPETTAJAN KOE    
Tilannekuvatehtävät (B-luokka) 50 5
Tilannekuvatehtävät (AM120) 15 2
Opetusluvan teoriakokeen opettajan lisätehtävät (B, A, A1, A2 tai AM 120/121) 20 3
Opetusluvan hakijan luokkakohtaiset kysymykset 10 2

Miten kauan teoriakoe on voimassa?

 • Oppilaan teoriakoe on voimassa 1 vuoden
 • Opetusluvan hakijan teoriakoe on voimassa 3 vuotta

Voiko teoriakokeen suorittaa myös suullisesti?

60 minuuttia kestävään suulliseen teoriakokeeseen on mahdollista seuraavissa poikkeustapauksissa:

 • jos äidinkieli on muu kuin suomi tai ruotsi
 • kokelaalla on lukihäiriö
 • kolmesti hylätty teoriakoe

Mitä B-kortin teoriakoe sisältää ?

Henkilöauton kuljettajatutkinnon teoriakoe sisältää:

 • Liikennetilannetehtävät 50 kpl
 • Sanalliset monivalintatehtävät 10kpl

B-kortin teoriakokeessa esitetään yhteensä 50 liikennetilannetehtävää. Liikennetilanteiden jälkeen esitetään 10 monivalintakysymystä.
Jokaisessa monivalintatehtävässä on kolme vastausvaihtoehtoa joista yksi on oikea. 

Mitkä ovat henkilöauton ajokortin teoriakokeen aiheet?

 • Kuljettaja
 • Ajo-oikeus
 • Ajamisen perustaidot
 • Vuorovaikutustaidot
 • Liikenneympäristö
 • Vaikeissa olosuhteissa ajaminen
 • Ekologinen auton käyttö
 • Ajoneuvo
 • Tieliikenneonnettomuudet
 • Liikenteenohjaus

Mitä mopokortin teoriakoe sisältää?

Kaksipyöräisen mopon teoriakoe sisältää

 • 15 tilannekuvatehtävää
 • 10 sanallista monivalintatehtävää.

Mopokortin opetusluvan hakijan teoriakoe on muuten samanlainen kuin oppilaan, mutta lisäksi hakijalta kysytään

 • 20 opetukseen liittyvää kysymystä.

Mopokortin teoriakoetta kannattaa harjoitella ennen viralliseen kokeeseen menoa.


Mopokortin teoriakokeen liikennetilannetehtävissä esitetään 15 kuvaa (30 kuvaa mopoauton kokeessa). 
Jokaisessa tehtävässä on kolme vastausvaihtoehtoa joista vain yksi on oikea. 

BE-luokan teoriakoe

Mitä pikku-e -kortin teoriakoe sisältää?

Pikku-e kortin teoriakoe sisältää

 • Sanallisia monivalintatehtäviä joissa yksi vaihtoehto on oikea.
 • Sallittujen virheiden määrä on kymmenessä kysymyksessä kolme.

Pikku-e luokan teoriakokeessa kysytään kysymyksä mm. jarruista ja jarruttamisesta sekä kuorman kuormauksesta. Lue lisää pikku e kortista

Teoriakoeharjoitus

 Teoriakoeharjoitus