Tieliikennelaki 1.6.2020 uudistus.

Tieliikennelaki uudistui 1.6.2020. 
 

Uusia periaatteita

4 § Tienkäyttäjän ennakointivelvollisuus

Tienkäyttäjän on ennakoitava toisten tienkäyttäjien toimintaa vaaran ja vahingon välttämiseksi ja sovitettava oma toimintansa sen mukaisesti sujuvan ja turvallisen liikenteen edistämiseksi.

Joitakin muuttuvia asioita:

6 § Ajoneuvon käyttäminen

Moottorikäyttöistä ajoneuvoa on käsiteltävä siten, ettei sen moottorista tai muusta laitteesta aiheudu kohtuutonta melua, ilman pilaantumista tai muuta haittaa ajoneuvossa matkustavalle, muulle tienkäyttäjälle eikä ympäristölle.

Ajoneuvo ja raitiovaunu on kuormattava siten, ettei kuorma voi vaarantaa henkilöä, vahingoittaa omaisuutta, laahata maata, pudota tielle, pölytä häiritsevästi tai aiheuttaa muuta siihen verrattavaa haittaa eikä synnyttää tarpeetonta melua.

7 § Avustamisvelvollisuus

Tienkäyttäjän on jäätävä liikenneonnettomuuspaikalle ja kykynsä mukaan avustettava loukkaantuneita sekä muutoinkin osallistuttava niihin toimenpiteisiin, joihin onnettomuus antaa aihetta.

36 § Pysäyttäminen ja pysäköinti

Ajoneuvon saa pysäyttää tai pysäköidä vain tien oikealle puolelle. Yksisuuntaisella tiellä on pysäyttäminen ja pysäköinti myös vasemmalle puolelle tietä sallittu. Taajamassa vasemmalle puolelle tietä pysäyttäminen ja pysäköinti on sallittu myös kaksisuuntaisella tiellä, jos se ei vaaranna eikä haittaa liikennettä.

Ajoneuvo on pysäytettävä tai pysäköitävä tien suuntaisesti ja mahdollisimman lähelle tien reunaa.

51 § Hätävilkkukytkennän käyttäminen

Uutena asiana hätävilkun käyttö myös liikkuvassa ajoneuvossa on sallittua:

Pysäytetyssä tai pysäköidyssä ajoneuvossa saa käyttää suuntavalojen hätävilkkukytkentää, jos ajoneuvo on onnettomuuden, vaurion tai muun pakottavan syyn johdosta jouduttu pysäyttämään sellaiseen paikkaan, jossa se voi aiheuttaa erityistä vaaraa muulle liikenteelle. Hätävilkkukytkentää saa käyttää myös liikkuvassa ajoneuvossa varoittamaan muita tienkäyttäjiä välittömästä vaarasta.

Uusia liikennemerkkejä

Myös liikennemerkkejä uudistetaan sekä uusia lisätään. Lisäksi keltainen sulkuviiva muutetaan valkoiseksi. 

Uusia merkkejä ovat mm. ajokaistan yhdistyminen ja vähimmäisnopeus. Yhteensä muuttuvia ja uusia merkkejä on noin 58 joista suurin osa on kosmeettisia muutoksia. Katso uudet merkit täältä.

Rikesakkoja ei enää 1.6.2020 jälkeen jaella, mutta sen sijaan niitä kutsutaan liikennevirhemaksuiksi. 

Talvirenkaiden käyttöön muutoksia

105 § Talviaikana käytettävät renkaat

"Jos sää tai keli sitä edellyttää, marras-, joulu-, tammi-, helmi- ja maaliskuun aikana on käytettävä talvirenkaita.."

106 § Ajoneuvon renkaiden liukuesteet

"Jos vetoautossa on nastarenkaat, luokittelumassaltaan yli 0,75 tonnin ja enintään 3,5 tonnin painoisessa auton perävaunussa on käytettävä talvirenkaita."

Eli 1.6.2020 jälkeen em. perävaunussa käy myös kitkarenkaat.

Ajoneuvoyhdistelmän suurin sallittu nopeus

Henkilö- ja pakettiauto, johon on kytketty luokittelumassaltaan enintään 750 kilogramman painoinen perävaunu sekä moottoripyörä, johon on kytketty perävaunu
Suurin sallittu nopeus 100km/h (ennen 1.6.2020 80km/h)

Lähde: Alkuperäinen säädös

 

 

 

Ajokoe.fi

Ylläpito